ITF

International Taekwon-Do Federation

De International Taekwon-Do Federation is de wereldbond die tienduizenden Taekwon-Doin verenigt. De bond is opgericht door generaal Choi Hong Hi, de grondlegger van Taekwon-Do. De ITF heeft alle regels, stijlfiguren, wedstrijdvormen etc. vastgelegd voor al zijn leden.

De ITF heeft een Europese tak: AETF en een Nederlandse tak: ITF Nederland.

Sung Zang is sinds 1 januari 2008 lid van de ITF. Dat betekent dat we onze leden opgeven en dat zij lid zijn van deze overkoepelende organisatie. De ITF levert een verzekering en evenementen op nationaal en internationaal niveau (zoals ITF dagen, Landelijke Technische Cursussen (LTC), wedstrijden, examens, seminars, International Instructors Courses (IIC) enz).

Bondslidmaatschap wordt via de school geregeld, hiervoor dient een machtigingsformulier ingevuld te worden. Opgave voor evenementen en afmelden van lidmaatschap gaat ook via de school.

Waar kan je meer info vinden?

Kijk eens op de site van de ITF (www.tkd-itf.org), van de AETF (All European Taekwon-Do Federation www.itfeurope.org) en van ITF Nederland (www.itf-nederland.nl).